Vriend (lid) worden


Wilt u vriend (lid) van De Blauwlappen worden? Mail dan voor zover nodig onderstaande gegevens door aan info@deblauwlappen.nl.

We onderscheiden drie soorten lidmaatschappen: N.B. Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Inschrijving bij De Blauwlappen
       
Soort lidmaatschap (Familie/Vriend/Jeugd)      
       
Voorletters man   Voorletters vrouw  
Voornaam man   Voornaam vrouw  
Achternaam      
       
Straat   Huisnummer  
Postcode   Woonplaats  
Geb. datum man   Geb.datum vrouw  
       
Telefoonnummer   Mobiel nummer  
E-mailadres      
       
Eventuele kinderen t/m 18 jaar (namen voluit)
Naam   Geboortedatum  
Naam   Geboortedatum  
Naam   Geboortedatum  
Naam   Geboortedatum