Vriend (lid) worden

Wilt u vriend (lid) van De Blauwlappen worden? Mail dan voor zover nodig onderstaande gegevens door aan

We onderscheiden drie soorten lidmaatschappen: N.B. Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. En we rekenen éénmalig € 11,00 inschrijfkosten (m.i.v. 2021).

Gegeven In te vullen
Soort lidmaatschap Familie / Vriend / Jeugd
Aanvrager Achternaam
Voorletters en voornaam
Geboortedatum
Adres Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contact Email adres
Mobiel (tel.) nummer
Partner Achternaam
Voorletters en voornaam
Geboortedatum
Kinderen (t/m 18 jaar) Naam voluit
Geboortedatum